Trạm phát sóng 4 kênh PANASONIC KX-NS0154

0
15
panasonic kx-ns0154

Trạm phát sóng 4 kênh PANASONIC KX-NS0154

PANASONIC KX-NS0154

Panasonic kx-ns0154 ( huong-dan-cai-dat-tong-dai-panasonic-kx-ns300, download-catalogue-panasonic-kx-ns300 )

Panasonic kx-ns0154, trạm phát sóng 4 kênh dùng cho KX-NS300 và KX-NS1000
– Giao tiếp LAN, có thể mở rộng lên 8 kênh, cho phép mua license tăng số kênh gọi đồng thời

Hỗ trợ 4 kênh thoại, nâng cấp tối đa lên 8 kênh bằng active key , phát sóng cho DECT (KX-TCA,WT), Repeater A405, A406. Chỉ dùng cho tổng đài NSxxx

panasonic kx-ns0154

Kết nối với tổng đài qua mạng LAN.
Số lượng tối đa:
– 16 trạm / KX-NS300
– 64 trạm / KX-NS1000 và 128 trạm / mạng One-look
Số lượng tối đa:
– 128 máy / KX-NS300
– 512 máy / KX-NS1000 và  mạng One-look

– Trạm phát sóng dùng cho tổng đài KX-NS
– Hỗ trợ 4 kênh thông thoại.
– Mở rộng thêm 4 kênh dùng key kích hoạt: KX-NSE201
– Hỗ trợ miễn phí (không cần mua licence) khi gắn card DSP.
– Không kèm Adapter
ACTIVE KEY:nâng cấp lên 8 kênh thoại đồng thời :
-KX-NSE201 : kích hoạt 1 CS lên 8 kênh (  Activation key mở rộng 4 kênh dùng cho KX-NS0154 )
-KX-NSE205 : kích hoạt 5 CS lên 8 kênh ( Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP chuẩn PT/UT )
-KX-NSE220 : kích hoạt 20 CS lên 8 kênh